Ch. Pervuy Naslednik Ocharovanie Doma Romanovyh

.import Ukraine
.

Toy black & tan male
DOB: 1.9.2009 
Height: 28 cm

Breeder:
Natalia Romanova, Ukraine

Health examinations
prcd PRA: "A" by parentage
patellar luxation: 0/0
 

stud male
full dentition

.    

Redkiy Dar
Ocharovanie Doma Romanovyh

Zaznayka Lovelas
Ocharovanie Doma Romanovyh

Ocharovanie Alvis Podarok Fortuny

Jessika Gentry
Nebesnaya Lastochka
Ocharovanie Doma Romanovyh
Sporrens All Over
Zolotaya Marmeladka
Ocharovanie Doma Romanovyh
Gospozha Udacha

Slavjan Kurazh

Kissena the Jazz Singer

Slavjanka Magia Trumfa

Fiery Dance Loreleya Solnes Rain Dance

Fiery Dace Triksi