Ch. Pervuy Naslednik Ocharovanie Doma Romanovyh

.import Ukraine
.

Toy black & tan male
DOB: 1.9.2009 
Height: 28 cm

Health examinations

prcd-PRA: "A" by parentage
patellar luxation: 0/0
 

stud male
full dentition

.

.    

Redkiy Dar
Ocharovanie Doma Romanovyh

Ukrajina

Zaznayka Lovelas
Ocharovanie Doma Romanovyh
Ukrajina

Ocharovanie Alvis Podarok Fortuny
Rusko

Jessika Gentry
Ukrajina
Nebesnaya Lastochka
Ocharovanie Doma Romanovyh
Ukrajina
Sporrens All Over
Švédsko
Zolotaya Marmeladka
Ocharovanie Doma Romanovyh
Ukrajina
Gospozha Udacha
Rusko

Slavjan Kurazh
Rusko

Kissena the Jazz Singer
Irsko

Slavjanka Magia Trumfa
Rusko

Fiery Dance Loreleya
Rusko
Solnes Rain Dance
Norsko

Fiery Dance Triksi
Rusko

 

    Legend: 
    Norsko
Norway, Rusko Russia, Švédsko Sweden, Ukrajina Ukraine, Irsko Ireland